Loge Oosterlicht

Ken Uzelve

Voor wie?

Voor alle Loges die werken onder de ‘Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij’ geldt dat zowel mannen als vrouwen kunnen toetreden, zolang zij 18 jaar of ouder zijn en ‘vrij en van goede naam’. Dit betekent dat er geen belemmeringen mogen zijn om toe te kunnen treden en dat er sprake is van goed gedrag. Tenslotte verricht de vrijmetselaar zijn of haar arbeid in het licht van een hoog beginsel, dat symbolisch de ‘Opperbouwmeester des Heelals’ wordt genoemd. Om tot verkenning, verdieping en saamhorigheid te kunnen komen is het belangrijk te realiseren dat de Vrijmetselarij geen vrijblijvende aangelegenheid is, maar dat de inzet van elk logelid tijdens een bijeenkomst belangrijk is.


E-mailen
Map