Loge Oosterlicht

Ken Uzelve

De Loge

De Loge is een belangrijke plaats voor vrijmetselaren. Wij komen hier bijeen voor geestelijke en intellectuele verdieping als ook voor het sociale aspect. Het is daarom belangrijk dat het een veilige en vertrouwde omgeving is, waar je kunt zijn wie je bent om in broederschap te kunnen ‘arbeiden’. De Vrijmetselarij kent twee vormen van bijeenkomst die ‘InForma’ en ‘Voorhof’ genoemd worden.


Voorhof

De Voorhof is een vergadering waarbij de praktische zaken die bij een vereniging komen kijken besproken worden. Al naar gelang de onderwerpen die besproken worden vind de Voorhof plaats in een eerste (Leerling), tweede (Gezel) of derde (Meester) graad plaats. Over het algemeen genomen is een Voorhof een vergadering in de eerste graad, zodat iedereen hier aan deel kan nemen.

Naast allerlei praktische zaken is het bij ons een goed gebruik om tijdens de Voorhof zogenaamde comparities te voeren waar wij aandacht besteden aan de geestelijke kant van onze arbeid. Een comparitie is een gedachtewisseling over een maçonniek onderwerp, die door één van de leden ingeleid wordt. Een comparitie wordt altijd door alle leden bijgewoond.

 

InForma

Een InForma is een bijeenkomst in de tempel of werkplaats, waarbij gewerkt wordt volgens een vast ritueel. Elk ritueel kent een opening, de hoofdarbeid en een sluiting. Deze rituelen zijn tekstueel vastgelegd in een rituaal. Loge Oosterlicht werkt volgens het Nederlands rituaal dat een zogenaamd ‘eenheidsrituaal’ is waarin Franse, Engelse en vanuit de masculiene Vrijmetselarij elementen zijn opgenomen.

Er zijn verschillende ritualen die wij hanteren. Enkele voorbeelden zijn de inwijdingsritualen tot leerling, gezel (de ‘bevordering’) en meester (de ‘verheffing’); het Winter –en Zomer Sint Jan en bij het overlijden van één van onze leden wordt een rouwloge gehouden.

Tijdens de ritualen staan altijd de belangrijkste symbolen centraal: de ‘Kleine Lichten’ (Wijsheid, Kracht en Schoonheid) en de ‘Grote Lichten’ (Bijbel, Passer en Winkelhaak).

E-mailen
Map