Loge Oosterlicht

Ken Uzelve

Geheim of geheimzinnig?

Sinds het ontstaan van de Vrijmetselarij is deze omgeven door wilde verhalen en complottheorieën. De Vrijmetselarij zou erop uit zijn om de wereldheerschappij te veroveren, zou een sekte zijn met vreemde rituelen, zou zich bezighouden met nepotisme of alles van dit en meer en uiteraard allemaal in het geheim.

Er is sprake van een maçonniek Geheim, maar deze is van een andere aard dan doet vermoeden. De Vrijmetselarij is een inwijdingsgenootschap waar je tijdens een inwijding geconfronteerd wordt met bepaalde levensvragen, die je laten beseffen dat je een ander levenspad gaat bewandelen. Een ieder die een inwijding meemaakt beleeft dat op eigen wijze en geeft daar op eigen wijze invulling aan. Het met elkaar kunnen delen van de ervaring van een maçonnieke inwijding vormt de basis van de Broederschap. Juist omdat het een persoonlijke ervaring is, is deze niet uit te leggen aan iemand die dit niet kent. Daarnaast heeft het ook een praktische reden om niet naar buiten te treden met wat zich afspeelt binnen de Loge: iemand die toe wil treden en te veel informatie vooraf weet, zal vooringenomen de inwijding ingaan waardoor bepaalde onderdelen van de initiatie niet het gewenste effect zullen hebben. Het is tenslotte een persoonlijke zoektocht naar het onbekende waarbij de rituelen en symbolen op een eigen manier geïnterpreteerd worden en in vertrouwen tussen de leden gedeeld wordt tussen de passer en de winkelhaak. Het is het geheim dat in het hart van elke vrijmetselaar meegedragen wordt.


 

E-mailen
Map